Trường Bình Minh được thành lập từ năm 1990 theo quyết định số 03/QĐ-TCCB ngày 25/07/1990 của Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển, qua năm đời Hiệu Trưởng (Ngô Cao Thanh, Phạm Quang Khải, Ngô Cao Thanh, Võ Thị Sáng, Trần Đình Đúng, Trần Thị Thúy) trường từng bước trưởng thành và đi lên.Đến nay, trường đã được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, trường có bề dày thành tích “dạy tốt-học tốt”, nền nếp giảng dạy ngày càng tiến bộ, các phong trào khác cũng được phát triển đi lên sánh vai với các trường mạnh trong thành phố tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân và ngành giáo dục./.